Akustik Perde

Akustik Perde Ses Azaltma İndeksi

Akustik Perde Ses Azaltma İndeksi

Akustik Perde Ses Azaltma İndeksi

Aşağıdaki grafikte Akustik perde uygulamasında kullanılan kumaşların çeşitli sınıflarda ve türlerde karşılaştırmalı performanslarını göstermektedir. Ses bölücüler olarak Akustik perde uygulanacak mekanda Yün Serge veya Ağır Kadife gibi iyi bir ses iletimini sunan bir kumaş seçmek gerekmektedir. Görsellik açısından Akustik Kadife veya Yün Serge daha geniş renk yelpazesine sahiptir. Belirtilen Akustik kumaşlar ile Ses azaltma iyileştirilmesi yoğunluğunu iki katına çıkarmak mümkündür.

Desibel (DB) oranın çok yüksek olması durumlarda 3 katman Akustik Ses Emici Perde Uygulamaları tek başına yeterli ses azaltma indeksi bazında performans sağlayamayabilir. Mekan içerisinde duvar kaplamalarında ve yer zeminlerinde de Akustik malzeme kullanılması ses azaltma indeksi ölçümü için performansın arttırılmasını sağlayacaktır. Yer ve duvar zeminlerinde akustik malzeme kullanılmamış olması yada yapılamaması durumlarında Akustik Perde katman sayısı arttırılarak istenilen performansa yaklaşılmasını sağlayabilir. Uygulama alanlarında ses kaçağının olmaması durumunda max %36 Desibele kadar düşüş sağlanabildiği görülmüştür.

Aşağıdaki Ses Azaltma İndeksi ‘ne ait grafikte, AV22, AV32 ve SV32 perde karşılaştırmalı performans gösterir. Akustik Teste kullanılan perde iki oda arasında bir kapı yerine kullanılmıştır, diğerinde ise kapı bulunmamaktadır. Arasındaki fark olarak ses azaltma hesaplaması oluşturulmuştur. Kullanılan ses kaynağı bir sınıf 1 ses basıncı düzeyi ölçer ile çekilen oktav bandı ölçümleri ile, bir amplifikatör ve çok yönlü hoparlör üzerinden beslenen pembe gürültü olmuştur.

Gürültü Renkleri

Seslerin ayrıştırılması spektral yoğunluklarıyla belirlenir. Göz ile görülen renkler gibi işittiğiniz sesler de birbirinden farklıdır. Sesler gönderdikleri sinyal gücünü, farklı frekanslar üzerinden dağıtırlar. Bu dağıtım ile bileşenleri ayrı olan beyaz, pembe, kahverengi, mavi, mor ve gri ses Renkleri oluşur.. Her bir ses tipi farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Ses mühendisliğinde, rahatlamaya yardımcı olabilecek elektronik müzik üretmek ve insan kalp atışını anımsatacak doğal ritimleri tanımlamak için birçok gürültü çeşidi kullanılmaktadır. Bu sese ait gürültü renklerinin her biri kendine özgü özellikler taşımaktadır. Gürültüleri gökkuşağı renkleriyle isimlendirilmektedir. Ses Tipleri ne işe yarar? Renklerle adlandırılan seslerin, özellikleri ve ne için kullanıldıklarını kısaca aşağıda açıklamaya çalıştık.

Beyaz Gürültü Nedir?

Beyaz gürültü, dinlemekten keyif aldığımız kumsaldaki dalgaların, Su sesinin ve bir radyo yayınının sesine benzer. Arka planda yer alacak uyaranları engelleyen bir sestir.

Ses mühendisleri beyaz gürültüyü, döngü başına eşit enerjiye sahip ses olarak tanımlamaktadır. Beyaz gürültü Frekans spektrumunun tamamen düz olduğu bir sestir ve arka plan seslerini kesmek amacıyla siren sesi gibi kullanılabilir. Vurmalı çalgıların seslerini yaratmak amacıyla Elektronik ortamda, yoğun ses üreten ziller gibi kullanılabilir.

Düşük frekanslı seslere üzerinde maskeleme yapabildiği için tinnitus hastalarının, kulak çınlama sorunlarına çözüm olduğu kanıtlanmıştır. Bu özellikleri nedeniyle iyi bir uyku uyuyabilme için tercih edildiği de görülmüştür. Beyaz gürültü Odaklanmayı ve öğrenmeyi kıolaylaştıran bir ses çeşididir.

Pembe Gürültü Nedir?

Pembe gürültüyü biraz daha matematiksel ve ses mühendisliği verileriyle anlatmak daha anlaşılır olacaktır. Beyaz gürültü eşit genişlikteki frekans bantlarında eşit güce sahip olduğundan tüm ses frekansları eşit düzeyde bir araya gelmektedir.

Pembe gürültünün ise spektrumu, zamanla logaritmik olarak azalır. Pembe gürültüde 20 ila 40 Hz arasındaki sinyal bandı, 2000 ve 4000 Hz arasındaki bantla aynı güce sahiptir. Frekans 2 katına çıkınca Pembe gürültüdeki enerji yarı yarıya azalma eğilimi gösterir ve her oktav, daha dengeli eşit güce sahip olmaktadır.

Pembe Gürültü , beyaz gürültüden daha sert bir sese sahiptir ancak, geniş bir frekans aralığını rağmen insanlar onu sert bir ses olarak algılayamaz.

Pembe gürültü, amplifikatörler de ve hoparlörler de test etme amacıyla sinyal gibi kullanılmaktadır. Ayrıca meteorolojik verilerde, astronomik cisimlerin radyasyon ölçümlerinde ve DNA dizilerinin istatistiklerinde pembe gürültü kullanıldığı görülmektedir.

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucu rahat uyku uyuyabilmek ve konsantre olabilmek için daha uygun olduğu tespit edilmiştir.

Pembe gürültü sesi, sabit sürekli yağan yağmurun ve sürekli esen rüzgâr sesine benzetilmektedir. Beyaz gürültü sesinden hoşlanmayanların daha çok sevdikleri ve rahatlatıcı buldukları ses olduğu görülmektedir.

Pembe gürültü sesi ile ilgili yapılan çalışmalar da, bu ses ile uykuya dalan kişilerin uyandıklarında daha pozitif oldukları ve iyi bir gün geçirdikleri tespit edilmiştir. Pembe gürültüye ait seslerin psikolojik rahatlama ve huzur hissi verdiği yönünde bulgular mevcuttur.

Kahverengi Gürültü Nedir?

Kahverengi gürültü ya da kırmızı gürültü olarak tanımlanan sesler, aynı özellikleri taşır. ve bu sese Brownian gürültüsü adı da verilir. Brownian hareketinin ürettiği sinyal sesidir. Kahverengi gürültü düşük derecede bir kükreme sesi gibi algılanır. Klimatolojide iklim rejimi değişikliklerini anlatmak için kullanılan bir ses çeşididir ve yüksek frekansları düşürme özelliğine sahiptir. Pembe gürültü ile kıyaslandığında daha pürüzlü bir ses olarak tanımlama yapılabilir.

Aslında pembe sesin derin bir versiyonudur. Uçsuz bucaksız ama sakin okyanus dalgalarının ya da ağır rüzgarların sesi gibidir ve bu ses insan sağlığına olan katkısı ile ilgili yapılan araştırmalar yeterli değildir. Dikkat bozukluğu yaşayanların daha iyi odaklanmalarına fayda sağlar. Kolay uyumaya yardımcı olduğu için uyku kalitesini arttırdığı görülmektedir.

Mavi ve Mor Gürültü Nedir?

Ses spektrumunun yüksek ucunda yoğunlaşan daha fazla enerjiye sahip olan ses olarak tanımlamak doğru olur. Müzik endüstrisinde kullanılan bir gürültü ses çeşididir. Mavi sesin içinde tiz sesler ve bas tonlar hiç bulunmaz. Pembe gürültünün tam tersi yapıya sahiptir.

Frekans ve güç aynı anda artma özelliği gösterir ve Seste düşüş değil çoğalma vardır. Böylece her oktav, iki oktavın kombine ettiği kadar enerji verir. Mavi gürültü sesi, insan kulağıyla çok zor algılanır. Bu nedenle ses mühendisleri tarafından, ses üretiminde oluşan hataları yok etmek için kullanılmaktadır. Mavi gürültünün eklenmesiyle hatalar duyulmaz hale gelir, pürüzlü yanlar yumuşatılır.

Mor gürültü ise kahverengi gürültünün tersine çevrilmiş uygulamasıdır.. Sesin güç yoğunluğu, sınırlı frekans aralığında oktav başına artan bir güç ile fazlalaştırmaktadır. Mor gürültü tinnitus hastaları tarafından duyulan çınlama seslerini maskeleme eğilimi sayesinde tedavisinde kullanılan bir ses çeşididir.

Gri Gürültü Nedir?

Gri gürültü, psiko-akustik açıdan ayarlanmış beyaz gürültü denebilir. Kulak çınlaması ve işitsel hastalıkların tedavisinde kullanılabilen ses çeşididir. Frekans spektrumunun üst ve alt ucunda yer alabilen ve çok fazla güce sahip olan bir ses olduğundan. İnsan kulağının normal şartlarda işitebileceği bir ses değildir.

Bu ses, spesifik olarak sağlıklı insan kulağının, her frekansta eşit derecede yükselen sesle duyma şeklinde tasarlanmaktadır. İnsanın işitme duyusunun, ne şekilde farklılaştığını anlamak üzere yapılan çalışmalarda gri sesten yararlanılmaktadır. Gri gürültü taşıdığı sesi her frekansta aynı şiddetle veremez. Pembe ses gibi insan kulağına daha dengeli bir şekilde gelmesi için kalibre edilmektedir.

Karmina Perde Farkı?

Akustik uygulama firmalarının kalite niteliklerinin ve güvenilirliklerinin en büyük göstergelerinden biri de akustik ölçüm kabiliyeti ve raporlama teknik dili gelmektedir.

Karmina perde olarak , Mevcut uygulama projesinde akustik ölçüm ve raporlama yapılmamış ise akustik ölçüm ve raporlama kalemini mutlaka tekliflerimize eklemeye çalışırız. Akustik ölçüm ve raporlama sayesinde, gerek proje gerek uygulama işlerinin nitelik ve niceliklerini sonuç rapor olarak en uygun uygulama, En düşük maliyetlerle belirlenmesi sağlanarak işverene sunulmaya çalışılmaktadır.

Akustik konforun kulaktan dolma bilgilerle gelişigüzel sağlanamayacağını, kaliteye ulaşılamayacağını bilerek, sektörü bu noktada bilinçlendirmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışmaktayız.

Çalışmalarını resmi ve özel sektöre sunan KARMİNA PERDE projeden montaj aşamasına kadar, planlama ve sürekli sistem desteği ile tüm yeteneklerini müşterilerine anahtar teslim sunmaktadır.

Karmina Perde Ailesi sizlerle deneyim ve birikimini paylaşarak çözüm ortağınız olmaktan mutluluk duyacaktır.

Diğer